Személy- és Vagyonvédelem

Munkatársaink a szolgálatot minden munkahelyen a hely jellegéhez és a feladathoz igazodóan, rendszeresített formaruhában, rádióval, rádiótelefonnal, illetve szükség szerint egyéb, híradás- és biztonságtechnikai eszközzel továbbá a szükséges védelmi felszerelésekkel ellátva végzik.

Különös gondot fordítunk alkalmazottaink kulturált megjelenésére és udvarias, de határozott intézkedési készségük meglétére, fejlesztésére és ellenőrzésére.

Biztonságtechnikai eszközök

Biztonságvédelmi tanácsadás

Felülvizsgáljuk ügyfeleink objektumában alkalmazott biztonsági rendszereket. Technikai mérnökeink átvizsgálják az ingatlanokat, gépkocsikat és a vállalkozás egyéb helyszíneit. 

Megtaláljuk az illegálisan elhelyezett kép- és hangrögzítő eszközöket. Kiiktatjuk a feltárt veszélyfaktorokat, valamit összehangoljuk a veszélyeztetettségi mutatók figyelembe vételével, a védelmi struktúrát.

Ellenőrizzük, hogy ügyfeleink vállalkozásának személyi állománya betartja-e az üzleti információ biztonságra vonatkozó vállalati rendelkezéseket és kiszűrjük azokat az alkalmazottakat, akik üzleti titkokat szivárogtatnak ki.